“Bir Fikrim Var” Diyenlere Genç ÜNAK

 

Mesleğin üniversite öğrencilerine, öğrenciler aracılığı ile tanıtılması ve öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla Genç Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (Genç ÜNAK) 2007 yılında Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aytaç Yıldızeli tarafından ÜNAK alt çalışma grubu olarak kurulmuştur.

Öğrenciler arasındaki dayanışma ve iletişimi de güçlendiren Genç ÜNAK, bir gençlik oluşumu olarak Türkiye’de ilktir. Yaptıkları etkinliklerle sosyalleşmeyi, mesleki gelişmeyi, bilimsel anlamda ilerlemeyi başaran dernek, diğer gençlik oluşumlarına da önder olmuştur. 

Genç Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, “Genç bakış, Genç birikim, Genç ÜNAK” sloganıyla üniversitelerde aktif rol almakta, çeşitli etkinliklerle öğrencilerin mesleğe ilgisini artırmakta, eğitim alanında katkı sağlamakta, uygulama yapabilme fırsatı tanımakta ve elde ettikleri birikimle, nitelikli meslek elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan dernek, bilginin paylaşıldıkça çoğaldığı ilkesi ışığında ilerlemektedir. 

Genç ÜNAK sosyal sorumluluk projelerine destek vermekte, diğer gençlik oluşumlarıyla ortak projeler yürütmekte, mesleki toplantıları yakından takip etmekte ve sanatsal etkinliklere katılmaktadır. Bünyesindeki Fikir Kulübü ile pek çok kişinin ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmasına, etkinliklere katılmasına ve yaratıcılıklarını kullanmasına katkı sağlayan dernek, üç ayda bir yayınladığı Genç ÜNAK bülteniyle de pek çok konuda bilgi vermektedir. Konuk yazarların da katkı sağladığı bülten, geniş bir konu yelpazesine ve okuyucu kitlesine sahiptir. 

http://www.gencunak.org/

Bir cevap yazın