Derrida ve Gramatoloji Üzerine

Esen Kunt

Jacques Derrida’nın sosyalbilim disiplinini kökten etkileyen sosyolojiden sinemaya disiplinlerarası çalışmalarda en kadim yapıtlardan biri olan Gramatoloji; yazı ve ses; kültür ve doğa karşıtlığı üzerine batı kültürel düşüncesini oluşturan temel dikotomilerin de bir eleştirel okumasıdır. Derrida bu temel ikiliği ortaya koyarken akıl merkezli logosantrik felsefeye de karşı çıkar. Eleştirileri özcülük, ikicilik ve akılmerkezcilik kavramları çevresinde odaklanan Derrida özne ve dil arasında kurulan bilinen ilişkileri de tuzla buz eder. Tıpkı Heidegger gibi aslında öznenin dil tarafından inşa edildiğini söyler.

Derrida’nın bu çalışması  en fazla yankı bulduğu alanlardan biri de Feminist teori olduğunu söylersek pek yanılmayız. Tıpkı çağdaşları Michel Foucault, Gilles Deleuze, Felix Guattari gibi şiirsel ve sıvı bir dille eserlerini ortaya koyan Derrida yapısöküm kavramıyla sosyal bilim dünyasında bir çığır açmıştır.

Kitabın içeriğine baktığımız zaman, Birinci Bölümde Yazı Yazı Olmadan Başlığı altında yazıya ilişkin çeşitli kavramların derinlikli bir analizi yapıldıktan sonra, İkinci Bölümde ise, doğa, kültür ve yazı kavramları irdelendikten sonra Üçüncü bölümde Dillerin Kökeni Üzerine Deneme’nin oluşumu ve Yapısını konu alıyor. Son bölümde ise Eklentiden Kaynağa: Yazı Kuramı başlığını taşıyor.

Bir Cevap Yazın