Editörler Klasmanı Eylül 2010

Hikmet Temel Akarsu’nun EDİTÖRLER KLASMANI adlı ilginç çalışması her ay Yitik Ülke’de. İşte güncel sonuçlar:

Editörler Klasmanı

Editörler Klasmanı’nda başı çeken isimler puan sırasına göre şöyle:

Ergun Kocabıyık 67.8 +
(Boğaziçi Üniv. Yayınları)
Enis Batur 67.4 +
(NTV)
Selahattin Özpalabıyıklar 57.4 +
(Doğan Kitap)
Ahmet Salcan 47.4 +
(İşbank)
Deniz Yüce Başarır 45.8+
(Doğan Kitap)
Müge Gürsoy Sökmen 44.8 –
(Metis)
Semih Gümüş 44.4-
(Notos)
Tunca Arslan 43.6+
(Doğan Kitap)
Hüseyin Sönmez 42+
(Hil)
Filiz Nayır 41.4+
(Varlık)
Mustafa Küpüşoğlu 40.6 –
(Kabalcı)
Orhan Koçak 40-
(Kanat-Metis)
Murat Batmankaya 38.0 +
(Çizmeli Kedi)
Orhan 35.8-
(İletişim)
Ali Karabayram 35-
(Dost)
Samiye Öz 34.2-
(Can Çocuk)
Enver Ercan 34.0-
(Yasak Meyve)
Nihat Tuna 32.4-
(İletişim)
Osman Akınhay 30 –
(Agora)
Rozerin Doğan 29.0+
(Heyamola)
Sırma Köksal 25.2 –
(Everest)
Raşit Çavaş 23-
(YKY)
İlknur Özdemir 22-
(Merkez)
İrfan Sancı 15.0+
(Sel)
Zeynep Çağlıyor. 13.8-
(Can)
Haluk Hepkon 10.4 +
(Kırmızı Kedi)

Gelecek Aylarda Listeye Girmesi Olası İsimler:

Çetin Şan (Boğaziçi Üniv. Yayınları)
Fahri Özdemir (Kırmızı)
Abdullah Yılmaz (Ayrıntı)
Bülent Usta (Yasak Meyve)
Müren Beykan (Günışığı)
Deniz Vural (Plan B)
Senay Haznedaroğlu (Oğlak)
Çağatay Anadol (Kitap)
Cem Mumcu (Okuyanus)
Kadir Aydemir (Yitik Ülke)
Hayri Erdoğan (Yordam)
Özgür Deniz (Versus)
Adnan Özer (Özgür)
Irmak Zileli (Remzi)
Batu Bozkurt (Altın)
Metin Celal (Parantez)
Nafer Ermiş (İmge)
Tansel Mumcu (İnkılap)
Kaan Çaydamlı (Altıkırkbeş)
Özcan Sapan (Çiviyazıları)
Alper Çeker (İBB)
Zafer Yılmaz (Telos)
Helikopter (Levent Yılmaz)
Ahmet Öz (İthaki)
Faruk Duman (Can)
Şebnem Atılgan (Marka)

Not: Bu listede ilk 25’lik dilimde yer alamayan editörlerin diğerlerinden daha eksik ve yetersiz olduğunu düşünmek doğru değildir. Bu listede yer alan, editörlükleriyle maruf değerli şahsiyetler, uzun süren üretimsizlik, faaliyet dışı alanlara kayış, tercihlerindeki öncelikleri editörlük dışı alanlara yöneltme ve kuşkusuz teknik puanlarının yetersiz olması gibi muhtelif nedenlerden dolayı asil listeye girememişlerdir. Çalışmalarındaki yenilikler müteakip puanlamada kuşkusuz etkili olacaktır.

Puanlama Hakkında Teknik Bilgi:

Yordam Bilgisi: Editörün teamüllere hakimiyeti, temsil gücü, protokollere bağlılık, etik değerleri savunurken gösterdiği tutku, yazarlar ve diğer kültür profilleriyle ilişkilerde gösterdiği özen, içtenlik ve saygı. Oturma-kalkma, görüşme, hürmet ve insana saygı gibi değerleri içerir. Kitap oluştururken gidilen yolları adap, usül ve erkanına göre takip edip etmediğini gösterir.

Entelektüel Düzey: En az bir yabancı dili otorite düzeyinde bilen kişiler ön alır. İkinci yabancı dil ve ölü dil gerekli fakat şart değildir. Kültürün marjinal hedefleri hakkında amaç sahibi olmak, yabancı literatürü takip ediyor olmak, dünyada neler olup bittiğini bilmek, insanlık kültür mirasına hakimiyet, bilim sanat ve felsefenin herhangi bir alanında yetkin olmak… Yanı sıra tüm bu alanlara lisans düzeyinde hakim olmak ve bunun ağırlığını taşıyabilmek gibi özellikleri gösterir.

Edebi Düzey: Metin çözümleme, okuma, anlama ve analiz etmekte sıradan bir okur gibi değil bir eksper gibi davranabilecek yetkinliğe sahip olmak. Dünya ve Türk edebiyatını özümsemiş olmak. Yeni yazarlar ve edebiyatta söylenmiş yeni sözleri bulup çıkarmada mahir olmak. Sanatçı cüretine ve parhesiastes ruhuna sahip olmak. Estet düzeyinde sanattan ve edebiyat yapıtından anlamak gibi parametreleri gösterir.

Artistik Düzey: Mesleki uygulamalarına sanata dair yaratıcı bulgular ve üretimleri dahil ediyor olmak, yaratıcı sanat ile edebiyatın bazı disiplinlerini iblağ etme yetkinliği, edebiyatın ilgi alanı olan avangard sanatı çağın özelliklerine göre yapıtlarda aramak, bulmak ve sergileme cüretini göstermek… Yaratıcı ve özgün fikirler peşinde koşmak… Buluş sahibi olmak, özgün konsept yaratmış olmak, isim babası olmak, sözcük ya da kavram üretmiş kişi olmak gibi özellikleri gösterir.

Teknik Düzey: İleri baskı teknikleri, dijital yardımcı uygulamalar, matbaacılık, grafik sanatlar, fotoğrafçılık ve dijital sanatlar hakkında ileri bilgi sahibi olmak. Bunları uygulayabilecek teknik donanıma sahip olmak. Kitap üretmenin denenmemiş modellerini bulup çıkarmak, teknik bilgileri sanatsal yaratıya dönüştürme sırasında feraset ve öngörü sahibi olmak gibi özellikleri yansıtır.

Trend:
(+) İşaretliler yükselişte
(-) İşaretliler düşüşte anlamına gelir.

Notlar: Klasman listesi 25 editör ile sınırlıdır. Yedek liste de 25 adayla sınırlıdır. Her ay yedek listeden asil listeye yükselen editörler olabileceği gibi listeden düşenler de olabilir. Her ay klasman sıralaması değişir. Bunda editörün yeni üretimleri etkili olur. Yapılan puanlamalarda editörün son bir yıllık dönemdeki üretimlerine ve yaşam boyu birikimine birlikte bakılır. Puanlama editörlük yapmayan 10 yetkin edebiyat otoritesi tarafından gizli oylama ile yapılır. Sonuçlar kültür piyasasının ciddi mecralarına bildirilir. Bu listenin herhangi bir yaptırım gücü yoktur. Değerlendirmeler özneldir. Bu listesin hazırlanmasından umulan piyasanın tarassut altında olduğunun bilinmesi ve teamüllerin aranmasıdır. Etik, edebi ve entelektüel idealleri savunan kişilerin ortaya çıkarılması haklarının teslim edilmesidir. Değerlendirmelerde devamlılık aranır. Örneğin güçlü çalışmaları ile hafızalarda iz bırakmış değerli bir editör üretime ara verdiğinde doğal olarak yedek listelere hatta listeler dışına doğru geriler.

(25 Eylül 2010 tarihli Birgün Kitap dergisinde yayımlanmıştır.)

Bir cevap yazın