Etiket arşivi: fantastik öykü

DİVANIHÜMAYUN HORTLAKLARI

Ol vakitler beșikteki bebeler sebepsiz ağlayup, boğazdaki sandallar durduk yere sallanup, martılar Rum illerine bağura çağura kaçup, Sultan’ın tebası kapılarına çifte kilit vurur iken; pehlivanlar sinmekte, yiğit oğlanların kıçları büzülmekte, acar muhafızlar tit tir titremekte, devlet-i șahanenin cümle beyi ölümün soğuk nefesini ensesinde hissetmekteydi. Hanedan sarayının ardından batan güneșe nispet yaparcasına, günün turuncu vakitlerinde șu șehri nuru, șu șehri billuru, șu ismi yahși șehr-i Stambol’u bir felakettir aldı ki, benzeri düșmanlar bașına…

Ol ki, șu geçtiğimiz ilk dördünün ardı sıra Yeniçeri Ağası; sonra Çavușbașı; ardından koca denizi göl eylemiș Kaputan-u Derya; üç beș gün sonrası Rumeli Beylerbeyi; “ha bu son ola artukun!” derken devlet-i Aliyye’nin beratını imza eden Nișancı; “destur Yarabbi, acep bu ne biçim bir iștir” deyip aman dilenirken Defterdar Bey; evveli günkü ulufe merasimini müteakiben de Kadıasker Efendi, nedeni niçünü bellisiz bir bir biçimde değiștiriverdiler dünyalarını… DİVANIHÜMAYUN HORTLAKLARI yazısına devam et

KİMİN SEÇİMİ

11 Haziran 2025- Dünya Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi – 136. Kat – Toplantı Salonu

Hafta başından bu yana durdurak bilmeksizin düşüşe geçmiş dünya borsalarına ve artık bir felakete dönüşmeye yüz tutmuş uluslararası ekonomik görüntüye rağmen başkan George Alain Gilbert soğukkanlılığını korumayı başarmış görünüyordu. Zaman zaman yanındakilere takılıyor, dünyanın farklı finans merkezlerinden gelen uzmanlarla kafa bularak ortamı yumuşatmaya çalışıyordu. Oysaki çaresiz bir bekleyiş içerisinde, endişeli gözlerle etraflarına bakınıp duran ekonomist takımının gergin dudakları, yalandan gülümserken bile, ağlamaklıydı. Nasıl olmasındı ki ? Sadece ilk iki günde 2008 Ekonomik Bunalımı’nın yol açtığı zararları bile solda sıfır bırakacak ölçüde önemli kayıplar verilmiş, dünyanın en önde gelen enerji ve çevre teknolojisi devlerinin kasaları tam takır oluvermişti. Milyarlarca insanı ekonomik yıkımdan çekip çıkaracak kararları almanın ağırlığı da, bu toplantıya katılanların omuzlarına yüklenmişti. KİMİN SEÇİMİ yazısına devam et