Etiket arşivi: Felix Guattari

Derrida ve Gramatoloji Üzerine

Esen Kunt

Jacques Derrida’nın sosyalbilim disiplinini kökten etkileyen sosyolojiden sinemaya disiplinlerarası çalışmalarda en kadim yapıtlardan biri olan Gramatoloji; yazı ve ses; kültür ve doğa karşıtlığı üzerine batı kültürel düşüncesini oluşturan temel dikotomilerin de bir eleştirel okumasıdır. Derrida bu temel ikiliği ortaya koyarken akıl merkezli logosantrik felsefeye de karşı çıkar. Eleştirileri özcülük, ikicilik ve akılmerkezcilik kavramları çevresinde odaklanan Derrida özne ve dil arasında kurulan bilinen ilişkileri de tuzla buz eder. Tıpkı Heidegger gibi aslında öznenin dil tarafından inşa edildiğini söyler.

Derrida ve Gramatoloji Üzerine yazısına devam et