Etiket arşivi: fotoğraf yarışması

Cumhuriyet Gazetesinden Öykü ve Fotoğraf Yarışması

‘Lise ve Üniversite Öğrencileri İçin Kısa Öykü ve Fotoğraf Yarışması’, gençler arasında öykü yazanları özendirmek, fotoğraf sanatını tanıtmak, bu yapıtların Cumhuriyet gazetesi aracılığıyla geniş toplum kesimlerine duyurulması ve okuyucu ile buluşturulmasını sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Ön seçici kurulca yayımlanmaya değer görülen eserler 1 Nisan 2012 – 29 Ekim 2012 tarihleri arasında; lise katılımcılarından bir, üniversite katılımcılarından bir tane olmak üzere her hafta iki fotoğraf ve iki öykü Cumhuriyet gazetesinin Ankara ekinde yayımlanacaktır. Dolayısıyla, fotoğraf sanatına ve öykü yazmaya ilgi duyan gençler, yedi ay boyunca kendilerini sınama olanağı bulacaklar. Cumhuriyet Gazetesinden Öykü ve Fotoğraf Yarışması yazısına devam et

14.Devlet Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 2010

Fotoğraf meraklılarına, fotoğrafseverlere duyurulur:

AMAÇ

Türk Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamımıza seviye ve canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Devlet Fotoğraf Yarışması”nın ondördüncüsü düzenlenmiştir. 14.Devlet Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 2010 yazısına devam et