Etiket arşivi: Gilles Deleuze

Derrida ve Gramatoloji Üzerine

Esen Kunt

Jacques Derrida’nın sosyalbilim disiplinini kökten etkileyen sosyolojiden sinemaya disiplinlerarası çalışmalarda en kadim yapıtlardan biri olan Gramatoloji; yazı ve ses; kültür ve doğa karşıtlığı üzerine batı kültürel düşüncesini oluşturan temel dikotomilerin de bir eleştirel okumasıdır. Derrida bu temel ikiliği ortaya koyarken akıl merkezli logosantrik felsefeye de karşı çıkar. Eleştirileri özcülük, ikicilik ve akılmerkezcilik kavramları çevresinde odaklanan Derrida özne ve dil arasında kurulan bilinen ilişkileri de tuzla buz eder. Tıpkı Heidegger gibi aslında öznenin dil tarafından inşa edildiğini söyler.

Derrida ve Gramatoloji Üzerine yazısına devam et

Film Dilinde Mahrem Üzerine

Esen Kunt

Gilles Deleuze’un film kuramı ve sinema çalışmalarında bir kült  eser olan Cinema İmge Hareketi ve Zaman İmge kitabından daha çok film kuramı üzerinde etki bırakan en kadim eser belki de Kapitalizm ve Şizofreni eseridir.

Kırmızı ve Siyah romanının yazarı bir bilet alıyorum ama kazancını yüz yıl sonra alacağım dediğinde çok haklıydı. Ben de aynı saptamayı Kapitalizm ve Şizofreni için dillendirsem yanlış olmaz sanırım. Kapitalizm ve Şizofreni her alanda etki gösteren yüzyılın önemli eserlerinin başında gelir. Ama dilinden ötürü çok da kolay anlaşılan bir kitap değildir. Tıpkı Michel Foucault’un birer edebiyat yapıtı gibi okunabilecek kitapları gibi Kapitalizm ve Şizofreni de dilinden ötürü sosyal bilimin sınırlarını  zorlayan anlattığı kavramlar kadar anlatım biçimi ve dilin sınırlarını zorlayıcı sıvı ve şizofren bir güzergâh izler kendine.

Tıpkı Gilles Deleuze’un "Kelimelerin Kabuklarını Kırın" demesi gibi magma gibi, patlamalarla, gediklerle dolu, marazlarından yeniden doğan organsız bedensiz yersizyurtsuzlaşmış göçebe  bir anlatımdır. Şu sıralar yeni Türk sinemasının auteur yazarlarını kapitalizm ve Şizofreni üzerinden okumaya çalıştığım  ve bunları kitaplaştırmaya ve de senaryosunu yazarak filmleştirmeye çalıştığım şu  günlerde  çok güzel bir kitapla karşılaştım. Üzerine de bir yazı yazamadan alıkoyamadım kendimi. Film Dilinde Mahrem Üzerine yazısına devam et